زبان Lang

‌اعلانیه‌ای وجود ندارد

بار اول است که از نسخه جدید سایت بازدید می‌کنید؟لطفا با کلیک روی تصویر راهنمای سایت را مطالعه فرمایید

اخبار

راهیبای فیلم آبسه به جشنواره‌ی جشنواره فیلم و عکس پنج قاره
پنج شنبه 1396/9/2 ساعت 20:4
فیلم آبسه اثرآرمین / علی طهماسبی / باطنی به جشنواره فیلم و عکس پنج قاره راه یافت.
راهیبای فیلم جاي خالي حضور به جشنواره‌ی جشنواره فیلم و عکس پنج قاره
پنج شنبه 1396/9/2 ساعت 20:1
فیلم جاي خالي حضور اثرميثم حسن زاده به جشنواره فیلم و عکس پنج قاره راه یافت.
راهیبای فیلم كافه خيابان پياده رو به جشنواره‌ی جشنواره فیلم و عکس پنج قاره
پنج شنبه 1396/9/2 ساعت 19:59
فیلم كافه خيابان پياده رو اثرميثم حسن زاده به جشنواره فیلم و عکس پنج قاره راه یافت.
راهیبای فیلم تولدت مبارك به جشنواره‌ی جشنواره فیلم و عکس پنج قاره
پنج شنبه 1396/9/2 ساعت 19:45
فیلم تولدت مبارك اثرميثم حسن زاده به جشنواره فیلم و عکس پنج قاره راه یافت.
راهیبای فیلم در مدار کابوس به جشنواره‌ی جشنواره فیلم و عکس پنج قاره
پنج شنبه 1396/9/2 ساعت 19:42
فیلم در مدار کابوس اثرسید قاسم مولوی به جشنواره فیلم و عکس پنج قاره راه یافت.
راهیبای فیلم برف به جشنواره‌ی جشنواره فیلم و عکس پنج قاره
پنج شنبه 1396/9/2 ساعت 19:39
فیلم برف اثرفرشید رهنما به جشنواره فیلم و عکس پنج قاره راه یافت.
راهیبای فیلم چتر خاکستری به جشنواره‌ی جشنواره سینمایی IBIZACINEFEST
پنج شنبه 1396/9/2 ساعت 15:3
فیلم چتر خاکستری اثرمحمد پوستین دوز به جشنواره سینمایی IBIZACINEFEST راه یافت.
راهیبای فیلم مرگ موقتی زنبورها به جشنواره‌ی جشنواره فیلم مدیترانه ای کن
چهار شنبه 1396/9/1 ساعت 17:5
فیلم مرگ موقتی زنبورها اثرمریم فیروزی به جشنواره فیلم مدیترانه ای کن راه یافت.
راهیبای فیلم پرسه در حوالی من به جشنواره‌ی جشنواره فیلم مدیترانه ای کن
چهار شنبه 1396/9/1 ساعت 17:5
فیلم پرسه در حوالی من اثرGhazaleh Soltani به جشنواره فیلم مدیترانه ای کن راه یافت.
راهیبای فیلم پناه به جشنواره‌ی جشنواره فیلم مدیترانه ای کن
چهار شنبه 1396/9/1 ساعت 12:45
فیلم پناه اثراحمد بهرامی به جشنواره فیلم مدیترانه ای کن راه یافت.