زبان Lang

‌اعلانیه‌ای وجود ندارد

بار اول است که از نسخه جدید سایت بازدید می‌کنید؟لطفا با کلیک روی تصویر راهنمای سایت را مطالعه فرمایید

اخبار

راهیبای فیلم ماهی چشم آبی به جشنواره‌ی جشنواره آکادامی فیلم و هنر جنوب
دوشنبه 1396/7/10 ساعت 5:9
فیلم ماهی چشم آبی اثرعیسی بابایی به جشنواره آکادامی فیلم و هنر جنوب راه یافت.
راهیبای فیلم قاب به جشنواره‌ی جشنواره آکادامی فیلم و هنر جنوب
دوشنبه 1396/7/10 ساعت 4:44
فیلم قاب اثرالیاس عسکرپور به جشنواره آکادامی فیلم و هنر جنوب راه یافت.
راهیبای فیلم عکس ها حرف می زنند به جشنواره‌ی جشنواره آکادامی فیلم و هنر جنوب
سه شنبه 1396/7/4 ساعت 23:28
فیلم عکس ها حرف می زنند اثرافشین امیاری به جشنواره آکادامی فیلم و هنر جنوب راه یافت.
راهیبای فیلم منطقه X به جشنواره‌ی جشنواره آکادامی فیلم و هنر جنوب
سه شنبه 1396/6/28 ساعت 20:59
فیلم منطقه X اثرعلی اکبر اسماعیلی به جشنواره آکادامی فیلم و هنر جنوب راه یافت.
راهیبای فیلم تنها به جشنواره‌ی جشنواره آکادامی فیلم و هنر جنوب
سه شنبه 1396/6/28 ساعت 20:59
فیلم تنها اثرامید ایرانمنش به جشنواره آکادامی فیلم و هنر جنوب راه یافت.
راهیبای فیلم چتر خاکستری به جشنواره‌ی جشنواره آکادامی فیلم و هنر جنوب
دوشنبه 1396/6/27 ساعت 22:6
فیلم چتر خاکستری اثرمحمد پوستین دوز به جشنواره آکادامی فیلم و هنر جنوب راه یافت.
راهیبای فیلم پنج به جشنواره‌ی جشنواره آکادامی فیلم و هنر جنوب
دوشنبه 1396/6/27 ساعت 22:4
فیلم پنج اثرسیدمجتبی حسینی به جشنواره آکادامی فیلم و هنر جنوب راه یافت.
راهیبای فیلم قوچ ها به جشنواره‌ی جشنواره آکادامی فیلم و هنر جنوب
دوشنبه 1396/6/27 ساعت 4:35
فیلم قوچ ها اثرپیام رضائی به جشنواره آکادامی فیلم و هنر جنوب راه یافت.
راهیبای فیلم چتر خاکستری به جشنواره‌ی جشنواره فیلم مستقل سیوداد
شنبه 1396/6/26 ساعت 17:45
فیلم چتر خاکستری اثرمحمد پوستین دوز به جشنواره فیلم مستقل سیوداد راه یافت.
راهیبای فیلم هارمونی به جشنواره‌ی جشنواره فیلم سینالفاما لیسبون
چهار شنبه 1396/6/22 ساعت 20:8
فیلم هارمونی اثرali farahani به جشنواره فیلم سینالفاما لیسبون راه یافت.