زبان Lang

‌اعلانیه‌ای وجود ندارد

بار اول است که از نسخه جدید سایت بازدید می‌کنید؟لطفا با کلیک روی تصویر راهنمای سایت را مطالعه فرمایید

اخبار

سه فیلم ایرانی در جشنواره TLANCHANA
جمعه 1395/12/20 ساعت 20:37
سه فیلم ایرانی در جشنواره فیلم و هنر دیجیتال TLANCHANA پذیرفته شدند.
اعلام فیلم های ایرانی راه یافته به جشنواره "سانتیاگو فالاکوس"
چهار شنبه 1395/12/18 ساعت 16:44
اسامی 10 فیلم ایرانی راه یافته به بخش مسابقه جشنواره "سانتیاگو فالاکوس" اعلام شد.
اعلام فیلم های ایرانی راه یافته به جشنواره "کوئیتو"
چهار شنبه 1395/12/18 ساعت 16:43
اسامی 10 فیلم ایرانی راه یافته به بخش مسابقه جشنواره "کوئیتو" اعلام شد.
راهیابی فیلم دومان به جشنواره‌ی فیلم‌های بلند و کوتاه سانتیاگو فلاکوس
چهار شنبه 1395/12/18 ساعت 2:45
فیلم دومان اثر نادر ساعی ور و محمدرضا آزادگر به جشنواره فیلم‌های بلند و کوتاه سانتیاگو فلاکوس راه یافت.
راهیبای فیلم مستر A به جشنواره‌ی جشنواره فیلم‌های بلند و کوتاه سانتیاگو فلاکوس
چهار شنبه 1395/12/18 ساعت 2:44
فیلم مستر A اثرسیامک احمدی به جشنواره فیلم‌های بلند و کوتاه سانتیاگو فلاکوس راه یافت.
راهیبای فیلم هبوط به جشنواره‌ی جشنواره فیلم‌های بلند و کوتاه سانتیاگو فلاکوس
چهار شنبه 1395/12/18 ساعت 2:44
فیلم هبوط اثرمحسن اولیائی به جشنواره فیلم‌های بلند و کوتاه سانتیاگو فلاکوس راه یافت.
راهیبای فیلم ارباب به جشنواره‌ی جشنواره فیلم‌های بلند و کوتاه سانتیاگو فلاکوس
چهار شنبه 1395/12/18 ساعت 2:44
فیلم ارباب اثرsajad soleymani به جشنواره فیلم‌های بلند و کوتاه سانتیاگو فلاکوس راه یافت.
راهیبای فیلم در سیاهی شب به جشنواره‌ی جشنواره فیلم KZ
سه شنبه 1395/12/17 ساعت 20:26
فیلم در سیاهی شب اثرابوالفضل تاجیک به جشنواره فیلم KZ راه یافت.
راهیبای فیلم جمشـيد آريا به جشنواره‌ی جشنواره فیلم KZ
سه شنبه 1395/12/17 ساعت 20:22
فیلم جمشـيد آريا اثرارشا اقدسى به جشنواره فیلم KZ راه یافت.
راهیبای فیلمنامه شروع پایان به جشنواره‌ی جشنواره فیلم KZ
سه شنبه 1395/12/17 ساعت 20:18
فیلمنامه شروع پایان اثرمریم صبوری به جشنواره فیلم KZ راه یافت.