زبان Lang

‌اعلانیه‌ای وجود ندارد

بار اول است که از نسخه جدید سایت بازدید می‌کنید؟لطفا با کلیک روی تصویر راهنمای سایت را مطالعه فرمایید

اخبار

راهیبای فیلم جفت به جشنواره‌ی جشنواره فیلم سینالفاما لیسبون
شنبه 1396/4/18 ساعت 15:12
فیلم جفت اثرعمید رجبی به جشنواره فیلم سینالفاما لیسبون راه یافت.
راهیبای فیلم درخواست به جشنواره‌ی جشنواره فیلم "بر خلاف حرکت ساعت"
شنبه 1396/4/17 ساعت 15:45
فیلم درخواست اثرسیامک احمدی به جشنواره فیلم "بر خلاف حرکت ساعت" راه یافت.
راهیبای فیلم منطقه X به جشنواره‌ی جشنواره فیلم "بر خلاف حرکت ساعت"
شنبه 1396/4/17 ساعت 15:43
فیلم منطقه X اثرعلی اکبر اسماعیلی به جشنواره فیلم "بر خلاف حرکت ساعت" راه یافت.
راهیبای فیلم پنج به جشنواره‌ی جشنواره فیلم سینالفاما لیسبون
چهار شنبه 1396/4/14 ساعت 14:18
فیلم پنج اثرسیدمجتبی حسینی به جشنواره فیلم سینالفاما لیسبون راه یافت.
راهیبای فیلم پنج به جشنواره‌ی جشنواره فیلم مونته ویدئو
سه شنبه 1396/4/13 ساعت 7:34
فیلم پنج اثرسیدمجتبی حسینی به جشنواره فیلم مونته ویدئو راه یافت.
راهیبای فیلم بازگشت به جشنواره‌ی جشنواره‌ی بین المللی فیلم شستشوی مغزی
دوشنبه 1396/4/12 ساعت 11:1
فیلم بازگشت اثرحمیدرضا مزرعه خطیری به جشنواره‌ی بین المللی فیلم شستشوی مغزی راه یافت.
راهیبای فیلم سایه ها به جشنواره‌ی جشنواره فیلم شیملا
شنبه 1396/3/27 ساعت 13:4
فیلم سایه ها اثرعباس سام (خادم الرسول) به جشنواره فیلم شیملا راه یافت.
راهیبای فیلم فضای محدود به جشنواره‌ی جشنواره فیلم و ویدیو ماراکی
پنج شنبه 1396/3/25 ساعت 7:15
فیلم فضای محدود اثرسیامک احمدی به جشنواره فیلم و ویدیو ماراکی راه یافت.
راهیبای فیلم جفت به جشنواره‌ی جشنواره فیلم سانتا کروز
دوشنبه 1396/3/22 ساعت 17:54
فیلم جفت اثرعمید رجبی به جشنواره فیلم سانتا کروز راه یافت.
راهیبای فیلم مستر A به جشنواره‌ی جشنواره فیلم سانتا کروز
دوشنبه 1396/3/22 ساعت 17:54
فیلم مستر A اثرسیامک احمدی به جشنواره فیلم سانتا کروز راه یافت.