زبان Lang

‌اعلانیه‌ای وجود ندارد

بار اول است که از نسخه جدید سایت بازدید می‌کنید؟ آیا تمایل دارید که راهنمای سایت را مطالعه فرمایید؟

اخبار

راهیابی فیلم در سیاهی شب به جشنواره فیلم دریای کارائیب فیکمارک
دوشنبه 1395/10/20 ساعت 16:7
فیلم در سیاهی شب اثرابوالفضل تاجیک به جشنواره فیلم دریای کارائیب فیکمارک راه یافت.
راهیابی فیلم "عکس ها حرف می زنند" به جشنواره فیلم دریای کارائیب فیکمار
دوشنبه 1395/10/20 ساعت 16:7
فیلم عکس ها حرف می زنند اثر افشین امیاری به جشنواره فیلم دریای کارائیب فیکمارک راه یافت.
راهیابی فیلم چرخِ فلک به جشنواره فیلم دریای کارائیب فیکمارک
دوشنبه 1395/10/20 ساعت 16:6
فیلم چرخِ فلک اثررجا بهروش به جشنواره فیلم دریای کارائیب فیکمارک راه یافت.
راهیابی فیلم این و اون به جشنواره فیلم دریای کارائیب فیکمارک
دوشنبه 1395/10/20 ساعت 16:6
فیلم این و اون اثرامید ایرانمنش به جشنواره فیلم دریای کارائیب فیکمارک راه یافت.
راهیبای فیلم اتیکت به جشنواره‌ی جشنواره فیلم و عکس پنج قاره
جمعه 1395/10/17 ساعت 20:48
فیلم اتیکت اثرامیر لشکری به جشنواره فیلم و عکس پنج قاره راه یافت.
اسامی فیلم های راه یافته به جشنواره فیلم فجر
جمعه 1395/10/17 ساعت 16:3
اسامی 28 فیلم راه یافته به جشنواره فیلم فجر اعلام شد
راهیابی فیلم هبوط به جشنواره‌ی فیلم و عکس پنج قاره
چهار شنبه 1395/10/15 ساعت 1:57
فیلم هبوط اثر محسن اولیائی به جشنواره فیلم و عکس پنج قاره راه یافت.
راهیابی فیلم یک اتفاق کوچک به جشنواره‌ی فیلم و عکس پنج قاره
سه شنبه 1395/10/14 ساعت 9:28
فیلم یک اتفاق کوچک اثر سید مرتضی سبزقبا به جشنواره فیلم و عکس پنج قاره راه یافت.
راهیابی فیلم برای او به جشنواره‌ی فیلم و عکس پنج قاره
سه شنبه 1395/10/14 ساعت 9:28
فیلم برای او اثر سید مرتضی سبزقبا به جشنواره فیلم و عکس پنج قاره راه یافت.
راهیابی فیلم از ما به جشنواره‌ فیلم و عکس پنج قاره
سه شنبه 1395/10/14 ساعت 9:28
فیلم از ما اثرسید مرتضی سبزقبا به جشنواره فیلم و عکس پنج قاره راه یافت.