زبان Lang

‌اعلانیه‌ای وجود ندارد

بار اول است که از نسخه جدید سایت بازدید می‌کنید؟لطفا با کلیک روی تصویر راهنمای سایت را مطالعه فرمایید

اخبار

راهیبای فیلم هبوط به جشنواره‌ی جشنواره فیلم‌های بلند و کوتاه سانتیاگو فلاکوس
چهار شنبه 1395/12/18 ساعت 2:44
فیلم هبوط اثرمحسن اولیائی به جشنواره فیلم‌های بلند و کوتاه سانتیاگو فلاکوس راه یافت.
راهیبای فیلم ارباب به جشنواره‌ی جشنواره فیلم‌های بلند و کوتاه سانتیاگو فلاکوس
چهار شنبه 1395/12/18 ساعت 2:44
فیلم ارباب اثرsajad soleymani به جشنواره فیلم‌های بلند و کوتاه سانتیاگو فلاکوس راه یافت.
راهیبای فیلم در سیاهی شب به جشنواره‌ی جشنواره فیلم KZ
سه شنبه 1395/12/17 ساعت 20:26
فیلم در سیاهی شب اثرابوالفضل تاجیک به جشنواره فیلم KZ راه یافت.
راهیبای فیلم جمشـيد آريا به جشنواره‌ی جشنواره فیلم KZ
سه شنبه 1395/12/17 ساعت 20:22
فیلم جمشـيد آريا اثرارشا اقدسى به جشنواره فیلم KZ راه یافت.
راهیبای فیلمنامه شروع پایان به جشنواره‌ی جشنواره فیلم KZ
سه شنبه 1395/12/17 ساعت 20:18
فیلمنامه شروع پایان اثرمریم صبوری به جشنواره فیلم KZ راه یافت.
راهیبای فیلمنامه اتاق تنهایی به جشنواره‌ی جشنواره فیلم KZ
سه شنبه 1395/12/17 ساعت 20:18
فیلمنامه اتاق تنهایی اثرمریم صبوری به جشنواره فیلم KZ راه یافت.
راهیبای فیلم پیله به جشنواره‌ی جشنواره فیلم KZ
سه شنبه 1395/12/17 ساعت 20:18
فیلم پیله اثرحنیف موسوی به جشنواره فیلم KZ راه یافت.
راهیبای فیلم هبوط به جشنواره‌ی جشنواره فیلم Pickurflick
سه شنبه 1395/12/17 ساعت 18:27
فیلم هبوط اثرمحسن اولیائی به جشنواره فیلم Pickurflick راه یافت.
راهیبای فیلم اتیکت به جشنواره‌ی جشنواره فیلم Pickurflick
سه شنبه 1395/12/17 ساعت 16:55
فیلم اتیکت اثرAmir Lashkari به جشنواره فیلم Pickurflick راه یافت.
راهیبای فیلم مستر A به جشنواره‌ی جشنواره روز فیلمساز
جمعه 1395/12/13 ساعت 20:47
فیلم مستر A اثرسیامک احمدی به جشنواره روز فیلمساز راه یافت.