زبان Lang

‌اعلانیه‌ای وجود ندارد

بار اول است که از نسخه جدید سایت بازدید می‌کنید؟لطفا با کلیک روی تصویر راهنمای سایت را مطالعه فرمایید

اخبار

راهیبای فیلم قایق کاغذی به جشنواره‌ی جشنواره فیلم و عکس پنج قاره
شنبه 1395/11/30 ساعت 17:23
فیلم قایق کاغذی اثرالهام عباس زاده به جشنواره فیلم و عکس پنج قاره راه یافت.
راهیبای فیلم مورچه خوار به جشنواره‌ی جشنواره فیلم و عکس پنج قاره
شنبه 1395/11/30 ساعت 17:23
فیلم مورچه خوار اثرمجیدرضا دهقانی تفتی به جشنواره فیلم و عکس پنج قاره راه یافت.
راهیابی فیلم انعکاس سیاه به جشنواره‌ی فیلم کوتاه روز کوتاه است
جمعه 1395/11/29 ساعت 16:55
فیلم انعکاس سیاه اثر سودابه کامرانی به جشنواره فیلم کوتاه روز کوتاه است راه یافت.
راهیابی فیلم جنگهای پلاستیکی به جشنواره‌ی فیلم کوتاه روز کوتاه است
جمعه 1395/11/29 ساعت 16:55
فیلم جنگهای پلاستیکی اثر توحید غفاری به جشنواره فیلم کوتاه روز کوتاه است راه یافت.
راهیابی فیلمنامه انجمن خوابگردها به جشنواره‌ی فیلم کوتاه روز کوتاه است
جمعه 1395/11/29 ساعت 16:54
فیلمنامه انجمن خوابگردها اثر رضا برآبادی به جشنواره فیلم کوتاه روز کوتاه است راه یافت.
راهیابی فیلم رویای شیرین به جشنواره‌ی فیلم کوتاه روز کوتاه است
جمعه 1395/11/29 ساعت 16:53
فیلم رویای شیرین اثر مریم عبدلی به جشنواره فیلم کوتاه روز کوتاه است راه یافت.
راهیابی فیلم فضای محدود به جشنواره‌ی فیلم کوتاه روز کوتاه است
جمعه 1395/11/29 ساعت 16:53
فیلم فضای محدود اثر سیامک احمدی به جشنواره فیلم کوتاه روز کوتاه است راه یافت.
راهیبای فیلم درخواست به جشنواره‌ی جشنواره فیلم کوتاه روز کوتاه است
جمعه 1395/11/29 ساعت 16:53
فیلم درخواست اثرسیامک احمدی به جشنواره فیلم کوتاه روز کوتاه است راه یافت.
راهیابی فیلم اتیکت به جشنواره‌ی فیلم کوتاه روز کوتاه است
جمعه 1395/11/29 ساعت 16:53
فیلم اتیکت اثر امیر لشکری به جشنواره فیلم کوتاه روز کوتاه است راه یافت.
راهیبای فیلم هیچکس به جشنواره‌ی جشنواره فیلم و عکس پنج قاره
شنبه 1395/11/24 ساعت 2:51
فیلم هیچکس اثرامید ایرانمنش به جشنواره فیلم و عکس پنج قاره راه یافت.