زبان Lang

‌اعلانیه‌ای وجود ندارد

بار اول است که از نسخه جدید سایت بازدید می‌کنید؟لطفا با کلیک روی تصویر راهنمای سایت را مطالعه فرمایید

جشنواره فیلم بانگکوک - تایلند

انیمیشن بلند  
انیمیشن کوتاه  
بلند داستانی  
تجربی  
کوتاه داستانی  
مستند بلند  
مستند کوتاه  
انواع اثر مورد پذیرش فیلم

برای شرکت در این جشنواره فیلم ها باید پس از سال ۲۰۱۲ تولید شده باشند. 

فیلم های کوتاه زیر ۳۵ دقیقه باشند 

نمایش بیشتر