زبان Lang

‌اعلانیه‌ای وجود ندارد

بار اول است که از نسخه جدید سایت بازدید می‌کنید؟لطفا با کلیک روی تصویر راهنمای سایت را مطالعه فرمایید

جشنواره فیلم Pickurflick - هند

انیمیشن کوتاه  
تجربی  
دانشجویی  
کوتاه داستانی  
مستقل  
مستند کوتاه  
موبایل  
انواع اثر مورد پذیرش فیلم، تصویر

جشنواره فیلم در هند برگزار می شود، فیلم های کوتاه تا 30 دقیقه،  فیلمهای بلند تا 60 دقیقه و فیلم های مستند تا 45 دقیقه باید باشند.

فیلم هاتولید بعد از سال 2014 بوده  و با فرمت HD باشند.

تمامی فیلم های پذیرفته شده به صورت اینترنتی در شبکه Pickurflick نمایش داده می شوند.

نمایش بیشتر