زبان Lang

‌اعلانیه‌ای وجود ندارد

بار اول است که از نسخه جدید سایت بازدید می‌کنید؟لطفا با کلیک روی تصویر راهنمای سایت را مطالعه فرمایید

جایزه فیلم کوتاه جنوبی - آمریکا

انیمیشن کوتاه  
کوتاه داستانی  
مستقل  
مستند کوتاه  
انواع اثر مورد پذیرش فیلم

جایزه فیلم کوتاه جنوبی در آمریکا برگزار می شود و مربوط به فیلم های کوتاه زیر ۳۰ دقیقه است. 

همه‌ی فیلم های ثبت نامی برگه‌ی امتیاز دریافت خواهند کرد. 

محدودیتی در سال ساخت فیلم وجود ندارد. 

فیلم‌های تجربی، دارای خشونت و صحنه‌های نود همچنین دارای گرایش‌های خاص مذهبی و سیاسی پذیرفته نمی‌شوند

 

 

نمایش بیشتر