زبان Lang

‌اعلانیه‌ای وجود ندارد

بار اول است که از نسخه جدید سایت بازدید می‌کنید؟ آیا تمایل دارید که راهنمای سایت را مطالعه فرمایید؟

جشنواره سالانه آمریکا - آمریکا

انیمیشن بلند  
انیمیشن کوتاه  
بلند داستانی  
تجربی  
دانشجویی  
کوتاه داستانی  
مستقل  
مستند بلند  
مستند کوتاه  
انواع اثر مورد پذیرش فیلم

جشنواره سالانه آمریکا 49 امین دوره خود را برکزار می کند این جشنواره بسیار معتبر همه ی انواع فیلم های کوتاه، تجربی و بلند را پذیرش می کند.

این جشنواره بیش از 250 هزار دلار جایزه نقدی اهدا می نماید.

 

نمایش بیشتر