زبان Lang

‌اعلانیه‌ای وجود ندارد

بار اول است که از نسخه جدید سایت بازدید می‌کنید؟لطفا با کلیک روی تصویر راهنمای سایت را مطالعه فرمایید

جشنواره فیلم مستقل کانادا - کانادا

انیمیشن بلند  
انیمیشن کوتاه  
بلند داستانی  
تجربی  
دانشجویی  
کوتاه داستانی  
مستقل  
مستند بلند  
مستند کوتاه  
وب  
انواع اثر مورد پذیرش فیلم، فیلم‌نامه

جشنواره فیلم مستقل کانادا همچنان که در حال تبدیل شدن به یکی از بهترین رویدادهای کانادا است فیلم های بلند و کوتاه داستانی و مستند را به نمایش می گذارد. 

ما روند ثبت نام را آسان کرده و دیگر از طریق سامانه دریچه سینما فیلم ها را پذیرش می کنیم. 

جوایز و هدایا

Trophy and Award Certificates:

BEST SHORT FILM
BEST FEATURE FILM
BEST DOCUMENTARY
BEST ANIMATION
BEST STUDENT FILM
BEST WEB SERIES
JURY SPECIAL AWARD
BEST CANADIAN SHORT
BEST CANADIAN FEATURE
BEST CANADIAN DOCUMENTARY
BEST SHORT SCREENPLAY
BEST FEATURE SCREENPLAY

Rules & Terms

All non-English films must have English subtitles.
At this time, we are only requesting online submissions and all materials must be viewable online, as we want to remain as green as possible.
By submitting to the festival, you agree to allow your film (or other artistic work) to be screened by the festival during the festival run, for which you are submitting, at no charge to the festival. If there are to be any additional screenings, we will come to a mutual agreement between the filmmaker and the festival. All media selected by the festival will be asked to provide promotional materials, but we ask that no promotional materials be sent until selection. By submitting to the festival you are admitting copyright ownership of everything submitted.
The festival reserves the right to disqualify any submission at any time, if there is any question of ownership, copyright infringement or any sign of disrespect (in any form of media) to the festival or its representatives.

نمایش بیشتر