زبان Lang

‌اعلانیه‌ای وجود ندارد

بار اول است که از نسخه جدید سایت بازدید می‌کنید؟لطفا با کلیک روی تصویر راهنمای سایت را مطالعه فرمایید

جشنواره جهانی فیلم مستقل اکوادور - اکوادور

انیمیشن بلند  
انیمیشن کوتاه  
بلند داستانی  
تجربی  
دانشجویی  
کوتاه داستانی  
مستقل  
مستند بلند  
مستند کوتاه  
سایر  
انواع اثر مورد پذیرش فیلم

 جشنواره  فیلم مستقل اکوادور  در مارچ 2018 برگزار می گردد. 

از نظر این جشنواره فیلم های بین 1 تا 35 دقیقه فیلم کوتاه و فیلم های بیشتر از 36 دقیقه فیلم بلند هستند.

این جشنواره تولیدات بعد از سال 2015 را می پذیرد.

 

نمایش بیشتر