زبان Lang

‌اعلانیه‌ای وجود ندارد

بار اول است که از نسخه جدید سایت بازدید می‌کنید؟لطفا با کلیک روی تصویر راهنمای سایت را مطالعه فرمایید

جشنواره فیلم فیکاتور - مکزیک

انیمیشن بلند  
انیمیشن کوتاه  
بلند داستانی  
تجربی  
دانشجویی  
کوتاه داستانی  
مستقل  
مستند بلند  
مستند کوتاه  
انواع اثر مورد پذیرش فیلم

جشنواره فیکاتور مکزیک در جستجوی استعدادهای خلاقی است که نگاه ویژه خود را به موضوعات در فیلم هایشان نشان داده باشند. 

تمامی فیلم‌های ثبت نام شده در این جشنواره حتا در صورت رد شدن، نقدی درباره فیلم‌هایشان دریافت خواهند کرد. 

سال ساخت فیلم ها باید پس از سال ۲۰۱۵ باشد. 

این جشنواره ۱۲ جایزه به برندگان اعطا می کند و ارزش جایزه آن ۸۰۰ دلار است. 

فیلم‌های زیر ۵۰ دقیقه، فیلم کوتاه و فیلم‌هایی با مدت زمان بیش از ۶۰ دقیقه فیلم بلند محسوب می‌شوند

نمایش بیشتر