زبان Lang

‌اعلانیه‌ای وجود ندارد

بار اول است که از نسخه جدید سایت بازدید می‌کنید؟لطفا با کلیک روی تصویر راهنمای سایت را مطالعه فرمایید

جایزه فیلم مستقل مونترال - کانادا

انیمیشن بلند  
انیمیشن کوتاه  
بلند داستانی  
تجربی  
تلویزیونی  
دانشجویی  
کوتاه داستانی  
مستقل  
مستند بلند  
مستند کوتاه  
وب  
انواع اثر مورد پذیرش فیلم، فیلم‌نامه

جایزه فیلم مستقل مونترال در کانادا برگزار می شود. 

از نظر این جشنواره فیلم های کوتاه باید زیر ۳۵ دقیقه و فیلم های بلند بیشتر از ۳۶ دقیقه زمان داشته باشند 

نمایش بیشتر