زبان Lang

‌اعلانیه‌ای وجود ندارد

بار اول است که از نسخه جدید سایت بازدید می‌کنید؟ آیا تمایل دارید که راهنمای سایت را مطالعه فرمایید؟

گروه نمایش "آبتین" در جشنواره بین المللی تاتر دبل دفی کانادا

پذیرش گروه نمایش "آبتین" در یازدهمین جشنواره بین المللی تاتر دبل دفی کانادا.

این جشنواره در ایالت کِبِک کانادابرگزار می‌شود و پذیرای نمایش‌هایی از سراسر جهان است.

گروه نمایش "آبتین" توسط مجموعه «دریچه سینما» موفقیت حضور در این جشنواره را به دست آورده است.

جمعه 1394/4/26 ساعت 12:46