زبان Lang

‌اعلانیه‌ای وجود ندارد

بار اول است که از نسخه جدید سایت بازدید می‌کنید؟ آیا تمایل دارید که راهنمای سایت را مطالعه فرمایید؟

فروش فیلم در بازارهای جهانی با دریچه سینما

برای فروش فیلم، نیاز هست که چرخه زیر رعایت شود، آیا شما می توانید این چرخه را به تنهایی درست کنید؟

پس به تجربه و ارتباطات دریچه سینما اعتماد کنید و فیلم خود را برای فروش در عرصه های جهانی به متخصصین دریچه سینما بسپارید تا فیلم شما را در سینما ها و تلویزیون ها و جشنواره های دنیا عرضه نماید.

ما فقط بین 30 تا 50 درصد درآمد حاصل را با شما شریک می شویم و آن را برای فروش دوباره فیلمتان هزینه خواهیم کرد.

 

 

چهار شنبه 1394/5/28 ساعت 3:27