زبان Lang

‌اعلانیه‌ای وجود ندارد

بار اول است که از نسخه جدید سایت بازدید می‌کنید؟ آیا تمایل دارید که راهنمای سایت را مطالعه فرمایید؟

راهیبای فیلم پیرمرد و دریا به جشنواره‌ی منطقه ای فیلم کوتاه کل گراش

فیلم پیرمرد و دریا اثرعلی فراشبند به  جشنواره منطقه ای فیلم کوتاه کل گراش راه یافت. این فیلم از طریق مجموعه دریچه سینما به عنوان پخش کننده‌ی بین‌المللی به این جشنواره ارسال شده بود.  جشنواره منطقه ای فیلم کوتاه کل گراش در تاریخ چهار شنبه 1394/12/12 برگزار می‌شود.

شنبه 1394/12/2 ساعت 17:48