زبان Lang

‌اعلانیه‌ای وجود ندارد

بار اول است که از نسخه جدید سایت بازدید می‌کنید؟لطفا با کلیک روی تصویر راهنمای سایت را مطالعه فرمایید

راهیابی فیلم چرخِ فلک به جشنواره فیلم دریای کارائیب فیکمارک

دوشنبه 1395/10/20 ساعت 16:6

فیلم چرخِ فلک اثررجا بهروش به جشنواره فیلم دریای کارائیب فیکمارک راه یافت. این فیلم از طریق مجموعه دریچه سینما به عنوان پخش کننده‌ی بین‌المللی به این جشنواره ارسال شده بود. جشنواره جشنواره فیلم دریای کارائیب فیکمارک در تاریخ سه شنبه 1395/10/21 برگزار می‌شود.


این انیمیشن داستان زندگی هر روزه ماست, مدام صحنه های مختلف را می بینیم که به هم مورف می شوند.آن چه می خواهم بگویم این است که همه چیز در جهان به هم مربوط است. اینجا دود کارخونه ها لانه پرنده ها را می سازد ، درختان به انسانها تبدیل می شوند و... .همه اتفاقات دنیای ما می تواند به اندازه تیله ای در دست کودکی باشد.


This animation is the story of our everyday life. And that everything influences many other thing and it continued. We see different scenes that morph into each other. What I wanted to show in this animation was that everything in the world, directly or indirectly is connected and influenced by other things. Here, the factory smoke makes birds nest, trees turn to be human... And, that all these happenings and things could be the size of a marble in the hands of the child.