زبان Lang

‌اعلانیه‌ای وجود ندارد

بار اول است که از نسخه جدید سایت بازدید می‌کنید؟لطفا با کلیک روی تصویر راهنمای سایت را مطالعه فرمایید

راهیابی فیلم در سیاهی شب به جشنواره فیلم دریای کارائیب فیکمارک

دوشنبه 1395/10/20 ساعت 16:7

فیلم در سیاهی شب اثرابوالفضل تاجیک به جشنواره فیلم دریای کارائیب فیکمارک راه یافت. این فیلم از طریق مجموعه دریچه سینما به عنوان پخش کننده‌ی بین‌المللی به این جشنواره ارسال شده بود. جشنواره جشنواره فیلم دریای کارائیب فیکمارک در تاریخ سه شنبه 1395/10/21 برگزار می‌شود.


تجربه های مردی در یک شب تاریک، در یک پارک، آنچنان با واقعیت ها در هم می آمیزد که حوادث غیر منتظره و شکننده را به دنبال دارد.


Plot Outline: In a dark night, in a park, a man experiences unexpected events that are shocking and unbelievable.