زبان Lang

‌اعلانیه‌ای وجود ندارد

بار اول است که از نسخه جدید سایت بازدید می‌کنید؟لطفا با کلیک روی تصویر راهنمای سایت را مطالعه فرمایید

راهیبای فیلمنامه اتاق تنهایی به جشنواره‌ی جشنواره بین المللی فیلم و فیلمنامه کیف

جمعه 1396/2/15 ساعت 0:22
فیلمنامه اتاق تنهایی اثرمریم صبوری به جشنواره بین المللی فیلم و فیلمنامه کیف راه یافت. این فیلمنامه از طریق مجموعه دریچه سینما به عنوان پخش کننده‌ی بین‌المللی به این جشنواره ارسال شده بود. جشنواره جشنواره بین المللی فیلم و فیلمنامه کیف در تاریخ جمعه 1396/2/29 برگزار می‌شود.
مردی که در جای دور افتاده زندگی میکند و کفاش است با افرادی عجیب روبرو می شود
The man who lives in the outback, and shoes. Strange to be in front of people