زبان Lang

‌اعلانیه‌ای وجود ندارد

بار اول است که از نسخه جدید سایت بازدید می‌کنید؟لطفا با کلیک روی تصویر راهنمای سایت را مطالعه فرمایید

راهیبای فیلم هوای پرواز به جشنواره‌ی جشنواره آکادامی فیلم و هنر جنوب

شنبه 1396/5/29 ساعت 8:51
فیلم هوای پرواز اثرمحمدعلی سهیلی به جشنواره آکادامی فیلم و هنر جنوب راه یافت. این فیلم از طریق مجموعه دریچه سینما به عنوان پخش کننده‌ی بین‌المللی به این جشنواره ارسال شده بود. جشنواره جشنواره آکادامی فیلم و هنر جنوب در تاریخ جمعه 1396/6/24 برگزار می‌شود.
سایه ادم برفی بادیدن پرندگان شوق پرواز پیدا می کند. وفکر می کند اگر آدم برفی را ازبین ببرد خودش میتواند آزاد شود اما با ازبین بردن آدم برفی خودش هم ازبین می رود
The snowball shadow of the birds flies with craze. He thinks that he can free himself if he eliminates a snowman, but he will also be destroyed by removing his snowman.