زبان Lang

‌اعلانیه‌ای وجود ندارد

بار اول است که از نسخه جدید سایت بازدید می‌کنید؟لطفا با کلیک روی تصویر راهنمای سایت را مطالعه فرمایید

راهیبای فیلم آقای ناظم به جشنواره‌ی جشنواره فیلم کوتاه مونته کوتینی

پنج شنبه 1396/6/9 ساعت 2:5
فیلم آقای ناظم اثرحمیدرضا حسینیان به جشنواره فیلم کوتاه مونته کوتینی راه یافت. این فیلم از طریق مجموعه دریچه سینما به عنوان پخش کننده‌ی بین‌المللی به این جشنواره ارسال شده بود. جشنواره جشنواره فیلم کوتاه مونته کوتینی در تاریخ شنبه 1396/7/29 برگزار می‌شود.
دانش آموزی در مدرسه بایکی از دانش آموزان درگیر شده و حالا مجبور است ولی خود را به مدرسه ببرد
An elementary student gets in a fight with one of his friend in school and the Dean says he can only return to school with his parent. Due to the conflicts in his home, he avoids asking his parents therefore, he turns to people in society in his search for a parent a he meets a woman