زبان Lang

‌اعلانیه‌ای وجود ندارد

بار اول است که از نسخه جدید سایت بازدید می‌کنید؟لطفا با کلیک روی تصویر راهنمای سایت را مطالعه فرمایید

راهیبای فیلم بازگشت به جشنواره‌ی جشنواره بین‌المللی فیلم صلح

جمعه 1396/6/10 ساعت 20:55
فیلم بازگشت اثرحمیدرضا مزرعه خطیری به جشنواره بین‌المللی فیلم صلح راه یافت. این فیلم از طریق مجموعه دریچه سینما به عنوان پخش کننده‌ی بین‌المللی به این جشنواره ارسال شده بود. جشنواره جشنواره بین‌المللی فیلم صلح در تاریخ چهار شنبه 1396/6/15 برگزار می‌شود.
یک نظامی پس از مدت ها حضور در جنگ برای دیدن زنش به جایی که او را مخفی کرده باز میگردد.و آن روز سالگرد آشناییشان است.نظامی چیزی را گویی از زن مخفی میکند.
The soldier came back to the shelterthat his wife hide herself after long time of presence in war out of his town.it was their anniversary,the soldier hide something from his wife