زبان Lang

‌اعلانیه‌ای وجود ندارد

بار اول است که از نسخه جدید سایت بازدید می‌کنید؟لطفا با کلیک روی تصویر راهنمای سایت را مطالعه فرمایید

راهیبای فیلم فضای محدود به جشنواره‌ی جشنواره بین‌المللی فیلم صلح

جمعه 1396/6/10 ساعت 20:55
فیلم فضای محدود اثرسیامک احمدی به جشنواره بین‌المللی فیلم صلح راه یافت. این فیلم از طریق مجموعه دریچه سینما به عنوان پخش کننده‌ی بین‌المللی به این جشنواره ارسال شده بود. جشنواره جشنواره بین‌المللی فیلم صلح در تاریخ چهار شنبه 1396/6/15 برگزار می‌شود.
دختر بچه ای هنگام رفتن به مدرسه از پدرش می خواهد تا کارنامه اش را امضا کند .. و پدر که تحت تاثیر امواج مخرب جنگ قرار گرفته است ، فضای محدودِ خانه و اجتماع مانند یک برزخ ، او را احاطه کرده است ..
The little girl was walking to school from his father wants to sign his career.. And father were exposed to destructive war, confined space like a limbo home and community, surrounds him