زبان Lang

‌اعلانیه‌ای وجود ندارد

بار اول است که از نسخه جدید سایت بازدید می‌کنید؟لطفا با کلیک روی تصویر راهنمای سایت را مطالعه فرمایید

پذیرش آمین خواهیم گفت در جشنواره آکادمی فیلم و هنر

چهار شنبه 1396/7/19 ساعت 13:23

فیلم بلند آمین خواهیم گفت اثر سامان سالور در جشنواره آکادمی فیلم و هنر جنوب شیلی پذیرفته شد.

پخش بین الملل این فیلم بر عهده ی گروه سینه پورت است.