زبان Lang

‌اعلانیه‌ای وجود ندارد

بار اول است که از نسخه جدید سایت بازدید می‌کنید؟لطفا با کلیک روی تصویر راهنمای سایت را مطالعه فرمایید

راهیبای فیلم یک روز بعد به جشنواره‌ی جشنواره آکادامی فیلم و هنر جنوب

دوشنبه 1396/8/22 ساعت 6:13
فیلم یک روز بعد اثراحسان همتی به جشنواره آکادامی فیلم و هنر جنوب راه یافت. این فیلم از طریق مجموعه دریچه سینما به عنوان پخش کننده‌ی بین‌المللی به این جشنواره ارسال شده بود. جشنواره جشنواره آکادامی فیلم و هنر جنوب در تاریخ چهار شنبه 1396/8/24 برگزار می‌شود.
فرهاد پس از بازگشتن از ماموریت چندین ماهه ی خود متوجه می شود که دوست صمیمی اش فوت کرده و در وصیت نامه ای تمام داراییش را به دختر او بخشیده است، با توجه به شواهدی که وجود دارد فرهاد به این موضوع مشکوک میشود که در گذشته و در نبودش چه رابطه ای بین دوست و همسرش بوده، و این که آیا واقعا این دختر، دختر اوست یا نه؟!
Back home from his months-old assignment, Farhad learns that his close friend has died and left a will. Farhad's daughter has been named as the heir to the dead man's wealth. Based on the evidence, Farhad grows suspicious seeking to find out what had happened between his wife and his friend while he was away on assignment. He wants to know whether his daughter is really his.