زبان Lang

‌اعلانیه‌ای وجود ندارد

بار اول است که از نسخه جدید سایت بازدید می‌کنید؟ آیا تمایل دارید که راهنمای سایت را مطالعه فرمایید؟

راهیبای فیلم قلب مهربان به جشنواره‌ی جشنواره آکادامی فیلم و هنر جنوب

فیلم قلب مهربان اثرعیسی بابایی به جشنواره آکادامی فیلم و هنر جنوب راه یافت. این فیلم از طریق مجموعه دریچه سینما به عنوان پخش کننده‌ی بین‌المللی به این جشنواره ارسال شده بود. جشنواره جشنواره آکادامی فیلم و هنر جنوب در تاریخ چهار شنبه 1397/2/26 برگزار می‌شود.
داستان دختری به نام الهام بوده که در کنار بی توجهی پدر و مادر دست به کار خارق العاده ای می زند و ....
The story of a girl named Inspiration, which goes hand-in-hand with fantastic parents and disobedience ....
شنبه 1397/2/23 ساعت 23:7