زبان Lang

‌اعلانیه‌ای وجود ندارد

بار اول است که از نسخه جدید سایت بازدید می‌کنید؟لطفا با کلیک روی تصویر راهنمای سایت را مطالعه فرمایید

راهیبای فیلم کوری به جشنواره‌ی جشنواره آکادامی فیلم و هنر جنوب

پنج شنبه 1397/3/24 ساعت 4:2
فیلم کوری اثرحسین حبیبی به جشنواره آکادامی فیلم و هنر جنوب راه یافت. این فیلم از طریق مجموعه دریچه سینما به عنوان پخش کننده‌ی بین‌المللی به این جشنواره ارسال شده بود. جشنواره جشنواره آکادامی فیلم و هنر جنوب در تاریخ شنبه 1397/3/26 برگزار می‌شود.
زنی که کور شده و همه جا را سفید می بیند، یک پیتزا سفارش می دهد. پیک پیتزا را می آورد و وقتی او را در این حالت می بیند، از وی دزدی می کند و به او تجاوز می کند. اما خودش هم کور می شود.
A woman who has gone blind and only sees whiteness, orders a pizza. The delivery man brings the pizza, and upon seeing the woman in that state, robs her and rapes her. But he goes blind himself.