زبان Lang

‌اعلانیه‌ای وجود ندارد

بار اول است که از نسخه جدید سایت بازدید می‌کنید؟ آیا تمایل دارید که راهنمای سایت را مطالعه فرمایید؟

راهیبای فیلم نگاه به جشنواره‌ی جشنواره فیلم شهر مکزیکو

دوشنبه 1397/5/1 ساعت 6:20
فیلم نگاه اثرشایان نقیبی به جشنواره فیلم شهر مکزیکو راه یافت. این فیلم از طریق مجموعه دریچه سینما به عنوان پخش کننده‌ی بین‌المللی به این جشنواره ارسال شده بود. جشنواره جشنواره فیلم شهر مکزیکو در تاریخ چهار شنبه 1397/5/3 برگزار می‌شود.
تلاش پيرمردي براي برهم زدن سكوت همسرش كه به دليل بي توجهي همسرش به دوربين خيره مانده و حركتي نمي كند، در پايان پير مرد متوجه ميشود بايد نگاه خود را مانند همسر پيرش كند و اورا درك كند.
An old man at first does not care about his wife. Then he realizes his wife's look and silence to the camera. Trying to get his wife out of silence. At the .end he realizes that he needs To understand her wife