زبان Lang

‌اعلانیه‌ای وجود ندارد

بار اول است که از نسخه جدید سایت بازدید می‌کنید؟ آیا تمایل دارید که راهنمای سایت را مطالعه فرمایید؟

راهیبای فیلم وادی موران به جشنواره‌ی جشنواره فیلم کانال پاناما

فیلم وادی موران اثرعیسی بابایی به جشنواره فیلم کانال پاناما راه یافت. این فیلم از طریق مجموعه دریچه سینما به عنوان پخش کننده‌ی بین‌المللی به این جشنواره ارسال شده بود. جشنواره جشنواره فیلم کانال پاناما در تاریخ پنج شنبه 1397/5/25 برگزار می‌شود.
قصه زندگی مورچه هایی بوده که در کنار مین های انفجاری عمل نکرده دوران جنگ همچنان امیدوار به کار،تلاش و زندگی بوده اما دوباره در یک امر ناخواسته ای قرار می گیرند...
the story was about the ants around the not neutralized exploding mine in imposed war season who they were still hopeful to work and effort and life but again they stymie in unwanted situation....
جمعه 1397/5/19 ساعت 0:37