زبان Lang

‌اعلانیه‌ای وجود ندارد

بار اول است که از نسخه جدید سایت بازدید می‌کنید؟لطفا با کلیک روی تصویر راهنمای سایت را مطالعه فرمایید

راهیبای فیلم فضیلت بسم الله به جشنواره‌ی جشنواره فیلم مدیترانه ای کن

شنبه 1397/9/4 ساعت 20:29
فیلم فضیلت بسم الله اثرhossein malekshah به جشنواره فیلم مدیترانه ای کن راه یافت. این فیلم از طریق مجموعه دریچه سینما به عنوان پخش کننده‌ی بین‌المللی به این جشنواره ارسال شده بود. جشنواره جشنواره فیلم مدیترانه ای کن در تاریخ جمعه 1397/9/9 برگزار می‌شود.
مسیح یک پسر روستایی هست و دوستی دارد که هر دو در روستا زندگی می کنند. اتفاقاتی برای او ودوستش میفتد که باعث تغییر در ایمان وعقاید او ودوستش می شود. مسیح عمویی دارد که کتا ب بار الاغ میکند ودوره گردی می کندو روستا به روستا می رود وکتاب می فروشد.عمویش می خواهد به مسیح بفهماند که اگر کلمه بسم الله از دل گفته شود همه کارها توسط خدا حل می شود . وهمینطور مسیح می خواهد این موضوع را به دوستش بفهماند . اما اتفاقات به مرور زمان دو باور متفاوت بین دو دوست بوجود می آورد وهر یک به تغییراتی متفاوت دست میابند.
Masih is ruralson .he has friendship .they have difficulties that each separate their beliefs freshen up to word Bismi illah . and their idea and think .....arechanging about telling the word Bismi illah