زبان Lang

‌اعلانیه‌ای وجود ندارد

بار اول است که از نسخه جدید سایت بازدید می‌کنید؟ آیا تمایل دارید که راهنمای سایت را مطالعه فرمایید؟

کسب جایزه بهترین فیلم از نگاه داوران برای موزیک ویدئوی "طبیعت" اثر هادی مصطفایی در جشنواره (International Open Film Festival (IOFF

کسب جایزه بهترین فیلم از نگاه داوران برای موزیک ویدئوی "طبیعت" اثر هادی مصطفایی در جشنواره  (International Open Film Festival (IOFF

جشنواره Open فیلم و فیلمنامه های متفاوت را در 30 بخش پذیرش میکند. این جشنواره در تارخ 28 تا 31 دسامبر در نیویورک برگزار گردید.
امسال 6 فیلم از ایران در بخش های متفاوت این جشنواره حضور داشته اند. از میان آثار ثبت نامی، موزیک ویدئوی طبیعت موفق به کسب جایزه بهترین اثر نگاه داوران گردید.
 
"طبیعت" اولین اثر فیلمساز جوان هادی مصطفایی می باشد. در خلاصه این اثر آمده است: نقاش آشفته و پریشان از دنیای بیرون پنجره رو به جهان بیرون می بندد. و در خلوت هنرمندانه اش داستانی را نقل می کند، داستان انسان و طبیعت و آثار زیانبار انسان بر طبیعت. نقل می کند صفحه به صفحه، قلم به قلم. درنگ می کند. او هم یک انسان است و می داند که جدا از جرگه نبوده. می داند که خو های نابودگر در اعماق وجودش پرسه می زنند. دیگر او یک راوی نیست اونماد انسان است و آثارش نماد طبیعت.

گروه پخش دریچه سینما مسئولیت پخش بین المللی این اثر را به عهده دارند.

شنبه 1397/10/23 ساعت 14:43