زبان Lang

‌اعلانیه‌ای وجود ندارد

بار اول است که از نسخه جدید سایت بازدید می‌کنید؟ آیا تمایل دارید که راهنمای سایت را مطالعه فرمایید؟

راهیابی فیلم کوتاه "شصت ثانیه سکوت" به جشنواره فیلم موبایلی آمریکا

راهیابی فیلم کوتاه "شصت ثانیه سکوت" به جشنواره فیلم موبایلی آمریکا

جشنواره فیلم موبایلی آمریکا برای هشتمین سال متوالی در تاریخ 27 و 28 ماه آوریل در شهر سن دیگو برگزار می گردد. این جشنواره مختص فیلم هایی است که فقط با موبایل فیلمبرداری شده باشند. 
فیلم کوتاه شصت ثانیه سکوت اثر حسن کلیدری سعی دارد به مبحث اختلاف طبقات جوامع بر سر منابع و گرفتن آن توسط دولت با ابزار قدرت بپردازد.

گروه پخش دریچه سینما، مسئولیت پخش بین المللی این اثر را به عهده دارند.

چهار شنبه 1397/11/3 ساعت 12:59