زبان Lang

‌اعلانیه‌ای وجود ندارد

بار اول است که از نسخه جدید سایت بازدید می‌کنید؟ آیا تمایل دارید که راهنمای سایت را مطالعه فرمایید؟

داستان گویی تصویری؛ خلق ساختار تصویری فیلم 1

مولفه های بصری عوامل شخصیت های بصری

نوشته بروس بلاک، ترجمه اختصاصی برای اولین بار در ایران از بلال طاهری و کمیل طاهری

هرکجا که می رویم، با تصاویر برخورد می کنیم. به تصاویر کتاب ها، مجالت و موزه ها می نگریم. تصاویر متحرکی در فیلم ها، در تلویزیون و کنسرت ها و نمایش ها می بینیم و بازی های ویدیویی می کنیم و در اینترنت می گردیم.

ما به تصاویر زیادی نگاه می کنیم. بزرگ، کوچک، متحرک، ثابت، رنگی یا سیاه و سفید، اما همه این ها تصویر هستند. کتاب داستان گویی تصویری خلق ساختار تصویری فیلم، تولیدات تلویزیونی و رسانه دیجیتال نوشته بروس بلاک درباره چگونگی فهمیدن و کنترل کردن این تصاویر است. هر تصویری از یک داستان، تصاویر و گاهی صداها تشکیل شده که با یکدیگر استفاده می شوند. این سه عنصر معنای تصویر را منتقل می کنند. اگر تصویر یک تبلیغ است، بیننده باید به خرید محصول ترغیب شود، اگر تصویر یک بازی کامپیوتری است، داستان، تصاویر بصری و صدا می تواند ما را معتاد بازی کند.

اگر تصویر یک فیلم است، بیننده می تواند از نظر احساسی متاثر شود. تصاویر می توانند به سه بلوک اساسی ساختمان تجزیه شوند:

داستان: بلوک های ساختمان شامل پالت، شخصیت و دیالوگ ها

صدا: بلوک های ساختمان شامل دیالوگ، افکت های صوتی و موسیقی

 تصاویر: بلوک های ساختمانی تصاویر چه هستند؟ مناظر؟ دکور؟ لباس ها؟ این جواب ها بسیار محدود هستند. بلوک های ساختمانی همه ی تصاویر بصری، اجزای بصری هستند.

اجزای بصری پایه

اجزای بصری پایه شامل فضا، خطوط، شکل، لحن، رنگ، حرکت و ریتم هستند. این اجزای بصری در هر تصویر ثابت یا متحرک دیده می شود. بازیگران، مکان ها، وسایل، لباس ها و مناظر از این اجزای بصری ساخته شده اند. یک جز بصری، حاالت، احساسات، ایده ها را به هم مربوط می کند و مهم تر از همه، این اجزای بصری به تصاویر ساختار بصری می دهند. این کتاب درباره این اجزای بصری پایه ای در رابطه با تلویزیون، رایانه و فیلم بحث می کند اگرچه این اجزا برای ساخت هر تصویری استفاده می شوند.

فضا

منظور فضای بیرونی یا مثال دادن فضا به کسی نیست. ما سه نوع فضای بصری داریم. اول فضای فیزیکی در روبروی دوربین، دوم فضایی که بر روی پرده نمایان می شود، و سوم اندازه فضایی و شکل آن به خودی خود. خط و شکل خط یک واقعیت ادراکی است. فقط در سر ما وجود دارد.

خط

نتیجه دیگر اجزای بصری است که به ما اجازه می دهد خطوط را درک کنیم، ولی هیچ کدام از خطوطی که ما می بینیم واقعی نیستند. شکل هم دست در دست خط است به خاطر اینکه تمامی اشکال از خطوط تشکیل می شوند.

لحن ( تن ) 

تن به روشنایی اشیاء نسبت به مقیاس خاکستری اشاره دارد. تن به تن یک صحنه اشاره نمی کند و یا به تن صدا. تن عاملی مهم در عکاسی سیاه و سفید و رنگی است.

رنگ

یکی از قوی ترین اجزای بصری رنگ است. رنگ همچنین بیش از همه دچار بد فهمی شده. آموزش پایه ای رنگ معموال گیج کننده و گمراه کننده است. این کتاب به سادگی پیچدگی ترکیب رنگی را توضیح می دهد و استفاده و فهم آن را برای استفاده آسان تر می کند.

حرکت

حرکت اولین جز بصری است که نگاه را به خود معطوف می کند. حرکت با استفاده از اشیاء، دوربین و چشم بینندگان زمانی که صفحه را نگاه می کنند، اشیا متحرک و تدوین رخ می دهد.

ریتم

ما معموال هنگام شنیدن با ریتم آشنا هستیم اما همچنین ریتمی هست که می توانیم ببینیم. ریتم در اشیا ثابت، اشیا متحرک و تدوین پیدا می شود.

 

تولیدات تلویزیونی و رسانه دیجیتال نوشته: بروس بالک ترجمه: بلال طاهری ، کمیل طاهری 

فصل اول _ قسمت اول 

 

برای مطالعه بخش دوم بر روی این لینک کلیک کنید:

http://yon.ir/ikEjw

شنبه 1398/5/12 ساعت 9:59