زبان Lang

‌اعلانیه‌ای وجود ندارد

بار اول است که از نسخه جدید سایت بازدید می‌کنید؟ آیا تمایل دارید که راهنمای سایت را مطالعه فرمایید؟

راهیبای فیلم جاي خالي حضور به جشنواره‌ی جشنواره فیلم‌های بلند و کوتاه سانتیاگو فلاکوس

فیلم جاي خالي حضور اثرميثم حسن زاده به جشنواره فیلم‌های بلند و کوتاه سانتیاگو فلاکوس راه یافت. این فیلم از طریق مجموعه دریچه سینما به عنوان پخش کننده‌ی بین‌المللی به این جشنواره ارسال شده بود. جشنواره جشنواره فیلم‌های بلند و کوتاه سانتیاگو فلاکوس در تاریخ پنج شنبه 1396/12/17 برگزار می‌شود.
بودن یا نبودن مسئله نیست. چگونه، بودن یا چگونه، نبودن مسئله ی من است. زناني هستند که مرد بودن را تجربه میکنند و در کشمکش های زندگی سعی در اثبات خود به عنوان یک انسان مستقل را دارند...استقلالی که جامعه غیر مستقیم آنها را از داشتن اش منع میکند. جای خالی حضور مسئله ی بودن در عین نبودن است ؛ تلاش براي زنده ماندن ؛ نه زندگي كردن . و جاي خالي حضور يك ...
To be or not to be, that is NOT the question. It is how to be or how not to be that matters. There are women out there who experience manhood and who try to prove themselves as independent individuals. This independence has been taken away from them by the society. “The Empty Space of Presence” is the story of being, while not being; fighting for survival, but not living; and the empty space of a …
شنبه 1396/12/13 ساعت 23:9